Nhằm đối phó với chủng Virus corona, Thủ tướng Suga đã ra lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp tới 7 tỉnh như Osaka, Aichi…, mở rộng số tỉnh được lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp lên tới 11 tỉnh. Chính phủ kêu gọi người dân không chỉ sau 8 giờ tối, mà trong ngày cần hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Lệnh tuyên bố này sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 2.

Trong khi sự lây lan của dịch bệnh vẫn tiếp tục gia tăng mạnh, vào ngày 13 Thủ tướng Suga đã ra lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp dựa trên Luật các biện pháp đặc biệt đối với 7 tỉnh bao gồm 3 tỉnh ở Kansai là Osaka, Hyogo và Kyoto, 2 tỉnh ở Tokai là Aichi và Gifu, tỉnh Fukuoka và Tochigi. Thời hạn của lệnh tuyên bố này sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 2.

Theo đó, lệnh tuyên bố này đã được mở rộng đến 11 tỉnh thành, Thủ tướng Suga nói “ Đây là biện pháp không thể thiếu để cải thiện tình trạng khó khăn hiện nay”, và kêu gọi mọi người hợp tác.

Theo Chính phủ, các tỉnh nằm trong tình trạng tuyên bố khẩn cấp cần thực hiện các biện pháp tương tự như ở Tokyo và 3 tỉnh lân cận như:

▼Rút ngắn thời gian kinh doanh trong các nhà hàng ăn uống đến 8 giờ tối,

▼Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết,

▼Giảm 70% số người đến công ty làm, thay vào đó là làm tại nhà hoặc Online,

▼Hạn chế số người tham gia trong các sự kiện…,

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, ngoài việc yêu cầu các cửa hàng ăn uống phải đóng cửa trước 8 giờ tối  và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, Chính phủ cùng 11 tỉnh thành thiết lập các cuộc họp liên lạc và thực hiện các biện pháp dựa trên tình hình thực tế của từng khu vực.   

Mặt khác, ở những khu vực được cho rằng sự lây nhiễm đang lây lan nhanh ngoài khu vực được công bố, như một biện pháp để tuân thủ, Chính phủ sẽ tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp 6 man 1 ngày trong trường hợp yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh của các nhà hàng ăn uống.

Thông tin đăng tải trên thời báo NHK do NAM HA HR® biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *