1099 ca nhiễm mới tại tỉnh Osaka, lần đầu tiên số lượng người nhiễm vượt quá 1000 ca, trong đó có thêm 8 ca tử vong mới

Vào ngày 13, tỉnh Osaka đã có thông báo xác nhận rằng có 1099 ca nhiễm mới trong tỉnh.

 Đây là lần đầu tiên số lượng ca nhiễm mới trong một ngày vượt quá 1000 ca tại tỉnh Osaka, vượt qua con số 991 ca nhiễm vào ngày mùng 10 tháng này, đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay.

 Ngoài ra tỉnh Osaka còn thông báo rằng đã có một phần thiếu sót trong tổng số người nhiễm tính đến ngày 11, và số ca nhiễm thống kê bao gồm cả số ca nhiễm vào ngày 13 tổng là 62.046 ca.

 Vào ngày 13, tỉnh Osaka thông báo xác nhận rằng đã có 8 ca tử vong mới do nhiễm virus Corona tại tỉnh.

 Tính đến thời điểm này, tổng số ca tử vong của tỉnh Osaka là 1227.

Thông tin đăng tải trên NHK do NAM HA HR® biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *