CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC NAM HÀ
– Địa chỉ: 813 Trường Chinh, phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
– Điện thoại: 0228-654-7299
 Văn phòng tại Nhật Bản:
– Địa chỉ: 105-0022
Bayside Takeshiba 1401 1-14-17 Coast, Minatoku, Tokyo
– Liên Hệ: 03-6435-7887; 080-4745-0038